Fine art print - Tavla med vingar - Wings - Lina Gardelid