Fine art print med ett rostigt &-tecken - och - Lina Gardelid