Fine art print med skata och gramofon - Listen birdie - Lina Gardelid