Fine art print - tavla med älghorn - Horns - Lina Gardelid