Print med ett och-tecken, & (ampersand) - Lina Gardelid